Jak zarządzać czasem, by osiągać cele szybciej.

Czas to pieniądz ale jest również atrybutem do realizacji celów. Wystarczy umiejętnie zarządzać czasem aby pojawiła się wartość dodana. Co jest tą wartością dodaną? Czas mimo, że jest względny, daje możliwości. Mamy czas mamy możliwości, nie mamy czasu nie mamy możliwości.